Kahve Telvesi Kullanılarak Boyar Madde Adsorpsiyonu İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Çalışmaları

Authors

  • Züleyha REÇBER İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.806

Keywords:

Kristal Viyole, Adsorpsiyon, İzoterm, Kinetik, Termodinamik

Abstract

– Bu çalışmada; katyonik formdaki kristal viyole boyar maddesinin kahve telvesine adsorpsiyonu araştırılmış ve başlangıç boyarmadde konsantrasyonu ile sıcaklığın adsorpsiyon kapasitesi ve boya giderme verimliliği üzerindeki etkileri optimize edilmiştir. Başlangıç boya konsantrasyonu arttıkça birim adsorban başına adsorplanan boya miktarı artarken, boya giderme verimi azalmıştır. Artan sıcaklığın adsorpsiyon kapasitesini artırdığı gözlenmiştir. Kristal viyole adsorpsiyonunda adsorpsiyon dengesinin matematiksel modellenmesi için Freundlich ve Langmuir modelleri kullanılmış ve izotermlerin uygunluk derecesi Langmuir> Freundlich olarak belirlenmiştir. Kinetik veriler için iki farklı kinetik model (yalancı birinci derece kinetik modeli ve yalancı ikinci derece kinetik modeli) kullanılmış ve hesaplanan kinetik parametre sabitleri ile adsorpsiyonun yalancı ikinci dereceden kinetik modele uyduğu tespit edilmiştir. Kristal viyole boyar maddesinin kahve telvesine adsorpsiyonunun termodinamik parametreleri, adsorpsiyon sürecinin kendiliğinden gerçekleştiğini (∆Go<0) ve endotermik (∆Ho˃0) olduğunu göstermiştir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

REÇBER, Z. (2023). Kahve Telvesi Kullanılarak Boyar Madde Adsorpsiyonu İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Çalışmaları. AS-Proceedings, 1(7), 860–868. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.806