Jeotermal Enerji Kaynaklarının Çevresel Etki Değerlendirmesi

Authors

  • Züleyha REÇBER İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.739

Keywords:

Jeotermal Enerji, Yenilenebilir Enerji, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Atık Yönetimi

Abstract

Enerji, modern yaşamın tüm yönlerini etkilemekte ve bir ülkede kişi başına düşen enerji kullanımı ile kişi başına düşen verimlilik ve yaşam beklentisi arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu küresel ölçekte enerji talebini, özel olarak da elektriğe olan talebi artırmaktadır. Fosil yakıtlar, yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle dünya çapında kullanılan birincil enerji kaynağıdır. Ancak kaynakları sınırlı olan fosil yakıtların kullanımı büyük miktarlarda metan, karbondioksit ve nitröz oksit gibi sera gazlarının açığa çıkmasına neden olmakta, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir, temiz, çevre dostu ve verimli alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji sektörünün karbondan arındırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve atmosfere ve çevreye zarar vermeden teknolojik gelişmelere olanak sağlanması açısından hayati bir öneme sahiptir. Ancak güneş, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği, hava koşullarına ve gelecekteki iklim değişikliklerine bağlıdır. Jeotermal enerjinin çevre ve iklim değişikliğine karşı daha az hassas olması enerji geçişinde önemli bir rol oynamakta ve son yıllarda ısıtma temini ve elektrik üretimi amacıyla kullanımı düşük karbon emisyonları nedeniyle önemli ölçüde artmaktadır. Jeotermal enerji temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilse de, geliştirilmesi ve işletilmesinden kaynaklanan bir miktar gaz ve atık su emisyonu çevresel endişelere neden olmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma jeotermal enerjinin çevresel risklerini niteliksel olarak değerlendirerek genel bir bakış sunmaktadır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

REÇBER, Z. (2023). Jeotermal Enerji Kaynaklarının Çevresel Etki Değerlendirmesi. AS-Proceedings, 1(7), 514–521. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.739