Farklı kompresör ve soğutucu akışkanı kullanılan bir otomobil klima sistemine evaporatör hava akım hızının etkisinin deneysel incelenmesi

Authors

  • Mehmet Sait İNAN Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Alpaslan ALKAN Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.855

Keywords:

Otomobil Klima, Kompresör, Değişken, R1234yf, R455A

Abstract

Bu çalışmada, değişken ve sabit kapasiteli kompresöre sahip bir otomobil klima sisteminde R134a ve R1234yf soğutucu akışkanın kullanımı farklı evaporatör hızlarına göre deneysel karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Deneysel otomobil klima sisteminde sabit ve değişken kapasiteli kompresörler, evaporatör, kondenser, sıvı tankı ve genleşme elemanından oluşmaktadır. Deneysel otomobil klima sisteminde deney koşulların elde edilmesi için elektronik ve bilgisayar destekli kontrol sistemleri ile deneysel verilerin alınıp toplanması için veri toplama sistemleri kullanılmıştır. Testler 1750 rpm devrinde kompresör devrinde, farklı kondenser ve evaporatör giriş hava akım sıcaklıkları ile farklı evaporatör hava akım hızlarında gerçekleştirildi. Elde edilen deneysel verilere enerji analizleri uygulanarak, sonuçlar karşılaştırmalı grafikler halinde sunulmuştur. Evaporatör hava akım hızının 1 ms-1 ’de 3 ms-1 ’ye artması ile otomobil klima sistemlerindeki soğutucu akışkanların kütlesel debilerinin artmakta olduğu görülmüştür. R1234yf’li otomobil klima sisteminin kondenserde atılan ısısı R134a’lı otomobil klima sistemine göre yaklaşık ortalama %2-3 az olduğu tespit edilmiştir. Evaporatör hava akım hızının 1 ms-1 ’de 3 ms-1 ’ye artması ile soğutma kapasitesinin değişken kapasiteli kompresörlü otomobil klima sisteminde yaklaşık ortalama %80-90, sabit kapasiteli kompresörlü otomobil klima sisteminde ise yaklaşık ortalama %40-50 arttığı gözlemlenmiştir. Yine evaporatör hava akım hızının 1 ms-1 ’de 3 ms-1 ’ye artması ile soğutma tesir katsayısının değişken kapasiteli kompresöre sahip otomobil klima sisteminde ortalama yaklaşık %5-30 arasında düşüş, sabit kapasiteli kompresöre sahip otomobil klima sisteminde ise ortalama yaklaşık %10-15 yükseliş olduğu tespit edilmiştir.

Author Biographies

Mehmet Sait İNAN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

Alpaslan ALKAN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Makine Mühendisliği, Sakarya, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

İNAN, M. S., & ALKAN, A. (2023). Farklı kompresör ve soğutucu akışkanı kullanılan bir otomobil klima sistemine evaporatör hava akım hızının etkisinin deneysel incelenmesi. AS-Proceedings, 1(7), 1125–1129. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.855