Farklı soğutma yükleri ve kızgınlık değerlerine göre düşük GWP değerli soğutucu akışkan karışımların performans karşılaştırmaları

Authors

  • Alpaslan ALKAN Makine Mühendisliği Bölümü / Teknoloji Fakültesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.736

Keywords:

Taşıt İklimlendirme, Soğutma, Karışım, R1234yf, R1234ze(E)

Abstract

Sanayi üretimini artması ile çevresel sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Çevresel sorunlarda taşıtlardan kaynaklı emisyonlar kadar soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarda önemli rol oynamaktadır. Soğutucu akışkanlar tarihsel süreç içerisinde ozon tabakasının delinmesine ve küresel ısınmaya katkı sağlamışlardır. Bu katkının önlenmesi için yeni alternatif soğutucu akışkanlar üzerine devamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, taşıt iklimlendirme sistemlerinde R134a soğutucu akışkanın alternatifi olarak kullanılan R1234yf ile sabit tesislerde kullanılan R1234ze(E) soğutucu akışkanların R134a soğutucu akışkanı ile yarı yarıya (%50-%50) oranında ile karıştırılmaların performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Karşılaştırmalar çeşitli soğutma yükleri ile yoğuşma sıcaklıkları değerlerine göre olarak yapılmıştır. Performans sonuçları kompresör çıkış basınç oranı, kütlesel debi, kompresör gücü, soğutma tesir katsayısı (STK) ve kompresör çıkış sıcaklığına bağlı olarak sunulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, R1234yf’nin R134a ile yarı yarıya karışımı ile oluşturulan akışkanını yaklaşık ortalama % 12.6, R1234ze(E) karışım akışkanına göre ise yaklaşık ortalama % 16.5 daha fazla soğutucu akışkan debisine sahip olduğu görülmüştür. R1234yf’nin R134a ile yarı yarıya karışımı ile oluşturulan akışkanını yaklaşık ortalama % 0.8, R1234ze(E) karışım akışkanına göre ise yaklaşık ortalama % 1.7 daha az soğutma tesir katsayısına sahip olduğu gözlemlenmiştir. R1234yf soğutucu akışkan yerine bazı sistemsel iyileştirmeler ile R134a soğutucu akışkan ile yarı yarıya karışımlı R1234ze(E)’nin kullanılabileceği görülmüştür.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

ALKAN, A. (2023). Farklı soğutma yükleri ve kızgınlık değerlerine göre düşük GWP değerli soğutucu akışkan karışımların performans karşılaştırmaları. AS-Proceedings, 1(7), 501–506. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.736