Şirvan ilçesinin (Azerbaycan) petrolle kirlenmiş topraklarındaki çöl bitki örtüsü türlerinin fitoekolojik özellikleri

Authors

  • Elshad Gurbanov Bakü Devlet Üniversitesi
  • Şahin İbrahimov Bakü Devlet Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.603

Keywords:

Fitosenoz, Birleşim, Oluşum Grubu, Mezokserofit, Fitotoksik, Tip

Abstract

Toplumun sağlık ve gıda güvenliğinin sağlanmasında çevre ve ekolojinin çok önemli rolü dikkate alınarak ülkemizde ekolojik dengenin korunması yönünde tutarlı ve etkin bir devlet politikası uygulanmaktadır. Çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, ekolojik durumun iyileştirilmesi ve korunması devletimizin bu yöndeki politikasının ana yönelimleridir. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin "Şirvanneft" Petrol ve Gaz Çıkarma Dairesi'nin ham petrol, akaryakıt ve bunların kirlenmiş madenlerinde ilk kez tarafımızca yürütülen fitoekolojik veya ekolojik-jeobotanik çalışmalarda; çamur, kirlenmiş bitki örtüsünün tür bileşimi ve yapısının incelenmesi konuyla ilgilidir. Petrolle kirlenmiş topraklarda fitoekolojik çalışmalar ve araştırmalar günümüzde ülkemizin en acil çevre sorunlarından biridir. Bu nedenle, Şirvan bölgesi topraklarındaki "Şirvanneft" madenlerinden toprak örnekleri alınırken, kirlenmiş alanlardaki fitosenozların tür kompozisyonu belirlenmiştir. Fitoekolojik çalışmaların sonuçları "Vejetasyon Sınıflandırması"nda kullanılmışdı. Böylece "Şirvanneft"in petrolle kirlenmiş topraklarında bulunan çöl bitki örtüsü, Artemisietun-Petrosimoniosum formasyon grubuna ait Artemisietun lerchiana-Petrosimoniosum brachiata topluluğuna aittir.

Author Biographies

Elshad Gurbanov, Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Cumhuriyeti.

Şahin İbrahimov, Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Cumhuriyeti.

Downloads

Published

2023-12-23

How to Cite

Gurbanov, E., & İbrahimov, Şahin. (2023). Şirvan ilçesinin (Azerbaycan) petrolle kirlenmiş topraklarındaki çöl bitki örtüsü türlerinin fitoekolojik özellikleri. AS-Proceedings, 1(7), 50–53. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.603