Patellofemoral Ağrısı Olan Bireylerde Troklear Oluk Yapısının İncelenmesi

Authors

  • Adil Songur Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Ertuğrul Demirdel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.867

Keywords:

Patellofemoral Ağrı, Sulkus Açısı, Troklea

Abstract

Troklear oluğun yapısı  patellofemoral eklem ile ilgili rahatsızlıklar açısından  önemlidir. Bu çalışma patellofemoral ağrılı (PFA) bireylerde troklear oluk yapısının incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.  Patellofemoral ağrı tanısı olan 18-50 yaş arası 36 PFA'lı hasta çalışmaya dahil edildi. Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi kullanılarak bireylerin troklear oluk derinliği (TOD) ve sulkus açıları (SA) ölçüldü. Elde edilen TOD ve SA verilerinin ortalamaları ve birbiriyle korelasyonu analiz edildi. Analiz sonucunda TOD ortalaması 7.01±1.13 mm ve SA ortalaması 132.32°±5.84° olarak tespit edildi. Ayrıca TOD ve SA arasında negatif yönlü bir korelasyon olduğu görüldü (Pearson korelasyon; r=-.35; p=0.036,). Sonuç olarak PFA’lı bireylerde troklear oluk yapısının literatürde bildirilen normal sınırlar (SA≥5mm, TOD ort±ss=138°±6°) göz önüne alındığında sağlıklı bireylere nazaran daha derin olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma PFA rahatsızlığının altında yatan nedenlerin araştırılması açısından önemli olmakla birlikte sağlıklı kontrollerle yapılacak daha geniş kapsamlı ileri çalışmaların yapılması önerilir.

Author Biographies

Adil Songur, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Ertuğrul Demirdel, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2024-01-01

How to Cite

Songur, A., & Demirdel, E. (2024). Patellofemoral Ağrısı Olan Bireylerde Troklear Oluk Yapısının İncelenmesi. AS-Proceedings, 1(7), 1192–1195. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.867