Patellofemoral ağrısı olan bireylerde egzersize ilave olarak uygulanan farklı bantlama yöntemlerinin denge üzerine etkisi

Authors

  • Adil Songur Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
  • Ertuğrul Demirdel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.753

Keywords:

Bantlama, Patellofemoral Ağrı, Y Denge

Abstract

Bu çalışmanın amacı patellofemoral ağrılı (PFA) bireylerde egzersiz ve egzersize ilave uygulanan iki farklı bantlama tekniğinin bireylerin dengesine olan etkisini karşılaştırmaktı. Yaşları 18-50 yıl arasında olan 36 PFA’lı birey randomize olarak üç gruba ayrıldı ve altı haftalık tedavi protokolüne tabi tutuldu. Birinci gruba sadece egzersiz programı uygulandı. İkinci gruba egzersize ilave olarak McConnell patellar bantlama (MPB) ve üçüncü gruba ise egzersize ilave femoral rotasyonel bantlama (FRB) uygulandı. Bireylerin dengeleri tedavi öncesi ve sonrası Y denge testi kullanılarak ölçüldü ve kompozit skor değerleri kaydedildi. Tedavi sonrasında kompozit skor verilerinin her üç grupta da tedavi öncesine göre yükseldiği tespit edildi (sırasıyla; p= 0.006; p=0.002 ve p=0.001). Tedavi sürecinde gözlenen kompozit skor değişimlerinin üç grupta da benzer olduğu görüldü (F=0.169, p=0.843). Üçüncü gruptaki değişimin etki genişliğinin diğer iki gruba nazaran daha yüksek olduğu bulundu (sırasıyla; r=0.720, r=0.773 ve r=0.881,). Bu çalışma egzersizin ve egzersize ilave uygulanan MPB ve FRB’nin PFA’lı bireylerin denge gelişiminde etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında egzersize ilave uygulanan FRB uygulamasının bu etkiyi arttırma potansiyelinin olduğu ancak bu sonucun daha geniş örneklem büyüklüğündeki çalışmalarla desteklenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Songur, A., & Demirdel, E. (2023). Patellofemoral ağrısı olan bireylerde egzersize ilave olarak uygulanan farklı bantlama yöntemlerinin denge üzerine etkisi. AS-Proceedings, 1(7), 610–614. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.753