Çanakkale İli Ciğerotları (Marchantiophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası Kontrol Listesi

Authors

  • Özcan ŞİMŞEK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.822

Keywords:

Ciğerotları, Marchantiophyta, Çanakkale, IUCN, Flora, Boynuzotları, Anthocerotophyta

Abstract

Bu çalışmada daha önce yapılmış Çanakkale ilini kapsayan ciğerotu florası ile ilgili mevcut literatür taranarak Çanakkale ilinde bugüne kadar tespit edilmiş olan ciğerotu ve boynuzotu taksonlarının listesi çıkarılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde Çanakkale ili sınırları içerisinde ciğerotları florasını tespit etmeye yönelik yalnızca 3 araştırma yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalar neticesinden Çanakkale ilinden bugüne kadar 18 familyaya ait 33 ciğerotu türü ile 1 boynuzotu türü bildirilmiştir. Tespit edilen familyalardan Porellaceae 4 takson ile en zengin familyayı oluştururken onu 3’er takson ile Lophocoleaceae, Pelliaceae ve Scapaniaceae familyaları izlemektedir. Bildirilmiş olan 33 taksonun IUCN Kırmızı Liste Kategorilerine bakıldığında Porella arboris-vitae (With.) Grolle’nin NT (Near Threatened) kategorisinde, Porella baueri (Schiffn.) C. Jens.’in DD (Data Deficient) kategorisinde olduğu, geri kalan 31 taksonun ise LC (Least Concern) kategorisinde olduğu görülmektedir. Boynuzotları florası için ise yalnızca Phaeoceros laevis (L.) Prosk. Taksonunun bildirildiği ve bu taksonun IUCN Kırmızı Liste Kategorisinin LC (Least Concern) olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiş olan ciğerotları florasını belirlemeye yönelik araştırmaların oldukça az olduğu ve bu konuda çok daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Author Biography

Özcan ŞİMŞEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ormancılık Bölümü / Yenice MYO, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

ŞİMŞEK, Özcan. (2023). Çanakkale İli Ciğerotları (Marchantiophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası Kontrol Listesi. AS-Proceedings, 1(7), 947–952. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.822