Hyperoside'nin siklofosfamid kaynaklı apoptoza karşı koruyucu etkilerinin in silico değerlendirilmesi

Authors

  • Bahri Gür Biyokimya Bölümü / Fen edebiyat Fakültesi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.771

Keywords:

Hyperoside, Negatif Bağlanma Enerjisi, Alkilleyici Ajanlar, Katalitik Aktivite, Flavonoidler

Abstract

Hyperoside antiinflamatuar, antibakteriyel, antiviral, nöroprotektif, antidepresan ve organ koruyucu etkilerinin yanısıra son zamanlarda akciğer, servikal, mide, kolon, pankreas, meme ve yumurtalık kanseri üzerine antitümör etkilerinin araştırılmaya başlandığı doğal bir flavonol glikozittir [1]. Çeşitli bitkilerden ekstrakte edildiği gibi kimyasal ve biyosentez yöntemlerle de elde edilmektedir. Siklofosfamid (CP) immünosupresan bir ilaçtır ve esasen kanser hücrelerinin DNA'sına zarar vererek antiproliferatif etki gösterirler [2]. Bu çalışmanın amacı CP kaynaklı ortaya çıkan hasarın Caspase-3, Bax ve Bcl-2 apoptoz belirteçleri üzerine oluşabilecek hasara karşı hyperoside katkısı ile koruyucu ve antiapoptotik etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla yürütülen in silico çalışmalarda CP, hyperoside ve CP+hyperoside olmak üzere üç kombinasyonda sırasıyla Caspase-3, Bax ve Bcl-2 ile moleküler etkileşimlerini belirlemenin yanı sıra bu etkileşimlerin olası mekanizmalarına ek olarak CP, hyperoside ve CP+hyperoside tarafından proteinler arasında tercih edilen bağlanma bölgelerini ortaya çıkarılmıştır. Hiperosid ilavesiyle CP'nin Caspase-3, Bax ve Bcl-2'nin aktif bölge amino asit kalıntılarına bağlanmasında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra hidrojen bağı oluşturma eğilimlerinde meydana gelen değişiklikler de in silico çalışmalarla açıklanmıştır. In silico sonuçlara göre hyperoside, CP kaynaklı ortaya çıkabilecek apoptoza karşı güçlü bir koruyucu adayı olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca sonuçlarımıza dayanarak, hyperoside'nin CP ve benzeri alkilleyici ajanların kullanımını gerektiren kanser hastaları üzerinde klinik uygulama öncesinde daha iyi değerlendirme imkânı sağlayacağı düşünülmüştür.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Gür, B. (2023). Hyperoside’nin siklofosfamid kaynaklı apoptoza karşı koruyucu etkilerinin in silico değerlendirilmesi. AS-Proceedings, 1(7), 722–730. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.771