Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkisi

Authors

  • Abdullah Nuri DİCLE Psikoloji Bölümü / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  • Sedat DEMİRCAN Evlilik ve aile Danışmanlığı / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.761

Keywords:

Sosyal Medya, Kitle İletişim, Bilişim, İnternet, Aile İçi İletişim

Abstract

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım alışkanlıklarının aile içi iletişime etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın hipotezlerini, öğrencilerin sosyal ağlarda geçirdikleri süre arttıkça aile içi iletişimlerinin farklılaşabileceği ve cinsiyet, sınıf düzeyi etkenlerine göre sosyal medyayı kullanım alışkanlıklarının farklılaşabileceği oluşturmaktadır. Nicel bir çalışma olan bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ordu ili Ünye ilçesi ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise Ordu ili Ünye ilçesi ortaokul öğrencileri arasından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle ulaşılmış 448 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım alışkanlıklarının aile içindeki iletişimlerine etkisini tespit ederken araştırmalarda çokça tercih edilen anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler, Demir tarafından geliştirilen Sosyal Medya Kullanımın Aile İçi İletişime Etkisini Belirleme Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ve kullandıkları sosyal ağlar, sosyal medyayı kullanım süreleri, günün hangi saatinde kullandıkları, hangi amaçla kullandıkları, sosyal ağlar aracılığıyla tanıştığı kişilerle yüz yüze görüşüp görüşmediği sorularını içeren Demografik Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen bulgular dijital ortamlara girilerek IBM SPSS 28 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler Tek Yönlü Varyans Analizi ve İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin cinsiyet farklılıklarının, sosyal medya araçlarından whatsapp, facebook, instegram, twitter kullanmanın, sosyal medyayı 12.00-15.00 ile 15.00-18.00 saatleri arasında kullanmanın, sosyal medyayı iletişim, bilgi alma ve güncel olayları takip amaçlı kullanmanın, Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişimine Etkisi Ölçeği Toplam Puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı; sosyal medya araçlarından youtube ve diğerlerini kullanmanın, sosyal medyayı vakit geçirmek, arkadaşlık, fotoğraf paylaşımı ve diğer nedenlerle kullanmanın, sosyal medyayı 18.00-12.00 saatleri arasında kullanmanın Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişimine Etkisi Ölçeği Toplam Puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyal medyayı yüzyüze görüşebilmek amacıyla kullanmadıkları, sosyal medyayı uzun süre kullananların kısa süre kullananlara göre, günlük daha az kullananların daha fazla kullananlara göre daha yüksek puan aldıkları da ifade edilebilir. Elde edilen bulgular literatür desteği ile tartışılmış ve öneriler getirilmiştir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

DİCLE, A. N., & DEMİRCAN, S. (2023). Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkisi. AS-Proceedings, 1(7), 663–675. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.761