BİR KONUT YAPISININ DOĞUŞ AŞAMALARI

Authors

  • Ayça Akbaş İnşaat Mühendisliği Bölümü / Lisansüstü Eğitim Ens., İnşaat Mühendisliği ABD., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye
  • Özlem Çalışkan İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.760

Keywords:

Konut Yapısı, Proje Süreçleri, Yapı İzni, Kullanım İzni

Abstract

Günümüzde nüfusta meydana gelen artışlar ile barınma ihtiyacının artması, köylerden kentlere yapılan göçler, kentsel dönüşüm süreçleri, mal sahiplerinin özel tercihleri vb. etkiler yeni yapıların inşasına yönelik artan bir talebi de beraberinde getirmektedir. Bu talep doğrultusunda inşa edilecek yeni yapıların yapım süreçleri, yapıların başlangıç ve bitiş süreçlerine kadar bir dizi kritik aşamayı içermektedir. Bu kritik aşamalar bir yapının planlama, tasarım ve inşa süreçleri, bu süreçler içerisindeki yasal, teknik ve yönetimsel unsurları içeren aşamalardan meydana gelmektedir. Ayrıca bir yapının inşası farklı meslek gruplarının birlikte ve büyük bir hassasiyet ile çalışmasını da içermektedir. Bu çalışmada bir yapının doğuşunda, yapının inşasına başlanmadan önceki süreçlerden yapının inşa aşamalarına kadar olan evreler ve bu evrelerde yapılması gereken yasal işlemler, birlikte çalışan meslek grupları ve teknik detaylar araştırılmıştır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Akbaş, A., & Çalışkan, Özlem. (2023). BİR KONUT YAPISININ DOĞUŞ AŞAMALARI. AS-Proceedings, 1(7), 655–662. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.760