Marka Bağıntısının Algılanan Finansal Performans Üzerindeki Etkisi

Authors

  • İbrahim Aydın İşletme/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
  • Reha Saydan İşletme/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.757

Keywords:

Marka Bağıntısı, Algılanan Finansal Performans, Banka

Abstract

– İş dünyasında ve akademik dünyada tüketici algıları her zaman önemli olmuştur. Zira tüketici algılarının olumlu olması şirketlerin başarılı olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bankalar özelinde ise algılanan finansal performansın olumlu olması bankların tercih edilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı marka bağıntısının algılanan finansal performans üzerinde bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Hazırlanan anket online olarak paylaşılarak veriler toplanmıştır. Kolayda örnekleme yoluyla örnekleme ulaşılmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye’de yaşayan ve herhangi bir bankanın müşterisi olanlardır. 201 kişiden toplanan verilerle istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre marka bağıntısının algılanan finansal performans üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Algılanan finansal performansın önemi göz önüne alındığında, marka bağıntısı için bankaların marka farkındalığını sağlayacak faaliyetleri yerine getirmelerinin olumlu geri dönüşleri olacaktır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Aydın, İbrahim, & Saydan, R. (2023). Marka Bağıntısının Algılanan Finansal Performans Üzerindeki Etkisi. AS-Proceedings, 1(7), 632–634. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.757