Kanser Tedavisinde İmmünoterapinin Güncel Sınırlılıkları

Authors

  • Mustafa Cengiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Siirt Üniversitesi, Türkiye
  • Canan Vejselova Sezer Biyoloji Bölümü/Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.742

Keywords:

Kanser Terapisi, İlaç Geliştirme, İmmünoterapi, Akciğer Kanseri, İmmünonkoloji

Abstract

Bu derleme, günümüzde mevcut kanser tedavi sürecinde karşılaşılan sınırlılıkları ve muhtemel çözüm önerilerini tartışmayı amaçlamaktadır. Derleme kapsamında immünonkoloji temelli klinik olgu sunumu ve temel araştırmaları içeren literatür bilgileri, detaylı olarak değerlendirilerek sunulmuştur. Kanser tedavisinde son zamanlarda onkojen nedenli oluşmuş kanserlerde hücre içi değişikliklerin hedef alınması ve immünonkolojik tedavi uygulamaları sıklıkla yer almaktadır. Bu uygulamalarda önemli sınırlılıklar nedeniyle üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk bulunmaktadır. Kanser tedavi sürecinde ilaç uygulaması ile oluşturulabilen gen değişiklikleri birçok farklı türde meydana gelmektedir. Bu gen değişiklikleri yalnızca bazı tümör türlerini taşıyan hastaları çok sınırlı olarak temsil etmektedir. Bu durum kanser tedavisinde biyobelirteç odaklı klinik araştırmalarda kritik sınırlılıklara neden olmaktadır. Kanser tedavisinde klinikte karşılaşılan sınırlılıklar kapsamında tümör heterojenitesi, kullanılan tedavi ajanına karşı kazanılmış direnç ve bağışıklık kontrol kısıtlılığı yer almaktadır. Tedavi sürecinde bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerinin kullanılmasıyla sağ kalım süresinin uzatılması güncel tedavi stratejileri arasında yer almakta olup yalnızca sınırlı sayıda hastada sonuç vermiştir. Bu tedavi ile fayda sağlanan hastalarda tanı ve terapi için seçim ve optimizasyonu öngörme özelliğine sahip herhangi bir belirteç henüz rapor edilmemiştir. Kanser terapisinde hücre içi kanser yolaklarını hedeflemek gibi yeni yaklaşımlar, birçok kanser türünde sağ kalımı iyi yönde etkilese de klinikte etkili tedavi sonucu alınabilmesi için aşılması gereken sınırlılıklar ve zorluklar bulunmaktadır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Cengiz, M., & Sezer, C. V. (2023). Kanser Tedavisinde İmmünoterapinin Güncel Sınırlılıkları. AS-Proceedings, 1(7), 535–538. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.742