SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Authors

  • Mehmet AVDAN Sağlık Bilimleri Enstitü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
  • Mehmet YORULMAZ Sağlık Yönetimi Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.727

Keywords:

Sağlık Yönetimi, Pazarlama, İçerik Analizi, Sağlık Hizmeti, Sağlık Turizmi

Abstract

Sağlık hizmetlerin sosyal medya pazarlaması, sağlık hizmeti sunucularının üzerinde durması gereken konuların başında gelmektedir. Sağlık kurumlarının sunmuş oldukları hizmetin kalitesinin arttırılması ve daha fazla tüketiciye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada, sağlık hizmetlerinde sosyal medya pazarlamanın ne şekilde, hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği ve pazarlama kavramı açısından öne çıkan konuların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, tarama modeline dayalı içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Sağlık hizmetlerinde sosyal medya pazarlaması bağlamında bir zincir sağlık grubu üzerinde yürütülmüştür. Çalışma, 01.01.2023- 01.11.2023 tarih aralığında kurumun, Facebook, Twitter ve Instagram sayfaları üzerinden yapmış oldukları pazarlamaya yönelik içeriklerin incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kurumun mevcut Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarında paylaşılan pazarlama alanına hitap eden 831 içerik taranmıştır. Davranış değişikliği olgusunun 604 (%72,7) ve bilgi ve farkındalığın 603 (%72,6), gibi yüksek seviyelerde yer alması sağlık davranışları üzerinde algı değişikliği için yol gösterici olmak istediğini göstermemektedir. Sosyal medya pazarlamasında kurum imajı kriteri ele alındığında, 267 (%32,1) içerikte kurum imajından söz edilmektedir. Sosyal medya pazarlamasında rekabet kriteri incelendiğinde, 432 (%52) içerik ile yüksek seviyede yer almaktadır. Efsane ve yanlış duyumlar kriteri ele alındığında, 34 (%4,1) ile sınırlı kaldığı görülmektedir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

AVDAN, M., & YORULMAZ, M. (2023). SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ . AS-Proceedings, 1(7), 451–454. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.727