2018 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • Ebubekir Akkoyunlu Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi, Türkiye
  • Rabil Ayazoğlu Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.154

Keywords:

Öğretmen Yetiştirme, Ders İçerikleri, Program Geliştirme, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Lisans Programı

Abstract

Ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesinde eğitim-öğretim çok önemli bir role sahiptir. Bundan dolayı eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında en önemli unsurlardan biri olan ve bu faaliyetlerinin merkezinde yer alan öğretmenlerin lisans düzeyinde aldıkları eğitimin niteliğini artırmak ve öğretmenleri çağın gereksinimleri ile donatmak gerekir. Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretim programları, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak için gerekli ve önemli elemanlardan biridir. Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak, YÖK tarafından 2018 yılında güncellenen ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı ile 2018’den önce kullanılan ilköğretim matematik öğretmenliği programı (Bologna programı) karşılaştırılmış, programlarda yer alan derslerin dönemlere uygunluğu, derslerin kredileri, içerikleri ve Matematik eğitimi lisans programının eğitim fakültelerindeki tarihi süreci incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilerek veriler raporlaştırılmıştır.

Downloads

Published

2023-11-11

How to Cite

Akkoyunlu, E., & Ayazoğlu, R. (2023). 2018 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. AS-Proceedings, 1(2), 236–242. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.154