Çevre-Sağlık İlişkisi Bağlamında Biyotik Faktörler

Authors

  • Aysel Kekillioğlu Nevşehir H.B.V. Üni
  • Ülkü Mert Nevşehir H.B.V. Üni

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.863

Keywords:

Çevre, Ekoloji, Sağlık, Biyotik faktör

Abstract

Çevre, insanın da dahil olduğu, canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşim süreç ve alanlarından oluşmaktadır. Sağlık ise; fiziksel, sosyal ve mental yönden tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Çevresi ile bir bütünlük içinde var olabilen insanın sağlığı da bu bağlamda; fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel faktörleri içermektedir. Söz konusu faktörler içinde öne çıkan biyolojik faktörler, diğer bir ifade ile “biyotik faktörler” olumsuz sağlık etkisine neden olan canlı formlarının ve onların ürettiği canlı olmayan ürünleri kapsamakta ve özellikle; bitkiler, böcekler, kemirgenler, mantarlar, bakteriler, virüsler, protozoalar ile toksikolojik ya da alerjik sorunlara neden olan maddeleri içermektedir. Sonuç olarak bu çalışmanın temel amaç ve içeriği; çevre-sağlık ilişkisi bağlamında biyotik faktörlerin incelenmesinden oluşmaktadır.

Author Biographies

Aysel Kekillioğlu, Nevşehir H.B.V. Üni

Biyoloji Böl./Fen-Ede Fak., Türkiye

Ülkü Mert, Nevşehir H.B.V. Üni

Biyoloji Böl./Fen-Ede Fak., Türkiye

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Kekillioğlu, A., & Mert, Ülkü. (2023). Çevre-Sağlık İlişkisi Bağlamında Biyotik Faktörler. AS-Proceedings, 1(7), 1161–1167. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.863