Toprak Örnekleme

Authors

  • Melek Gökmen Karakaya Uşak Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.853

Keywords:

Toprak, Örnekleme, Banaz MYO, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standartı, Sürdürülebilir Kalkınma

Abstract

Bitki yetiştirmek için toprağın ihtiyacı olan gübreyi belirlemek amacıyla toprak analizleri yapılır. Toprak analizleri toprağın örneklenmesi, örneğin analize hazırlanması ve örneğin analizi aşamalarından oluşur. Doğru bir analiz sonucu elde edebilmek için örneklenecek araziyi temsil edebilecek toprak örneklerinin alınması gerekir. İyi bir örnekleme planı ile bir arazinin verimlilik düzeyi tespit edilebilir ve verimi arttırmak için uygun gübre seçimi tavsiye edilebilir. Bu sayede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanır. Aşırı veya yanlış gübreleme ile toprağın bozulması sonucu meydana gelebilecek son noktalar olarak adlandırılan gıda kalitesi, insan sağlığı, su ve hava kalitesi ve toprak biyolojik çeşitliliği herhangi bir zarardan korunur. Bu çalışmada Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Teknolojisi Programı müfredatında yer alan örnek alma metotları ders içerikleri kapsamında uygulamalı olarak toprak örnekleme çalışması gerçekleştirildi. Bu amaçla okulun tek yıllık bitki yetiştirilen hobi arazisinden laboratuvar teknolojisi birinci sınıf öğrencileri ile toprak örneği alındı. Toprak örnekleme çalışmasında TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardının “7.3 örnek alama” başlığında yer alan “laboratuvar gerektiğinde numune alma planı ve yöntemine sahip olmalıdır” kısmı göz önünde bulunduruldu. Böylece numune ile yapılacak deneyler güvence altına alınır. Alınan numune ile ilgili tarih, yer ve çevre koşulları numune alma tutanağında ayrıntılı olarak kaydedildi. Laboratuvar ve müşterinin çıkarlarının korunması için gereken tedbirler alındı. Sahada iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulandı. Hijyene önem verildi. Örnekleme çalışmasının fotoğrafları Bölümün web sitesinde yayınlandı.

Author Biography

Melek Gökmen Karakaya, Uşak Üniversitesi

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Banaz Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Karakaya, M. G. (2023). Toprak Örnekleme. AS-Proceedings, 1(7), 1116–1118. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.853