Yeşil Finansmanın Etkisi: Güneş Enerjisi Yatırımının Finansal Göstergelerinin Kıyaslanması

Authors

  • Muzaffer Alım Beşiri OSB MYO, Batman Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.804

Keywords:

Yeşil Finansman, Yenilenebilir Enerji, Yatırım Analizi, Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti, CO2 Emisyonu

Abstract

Yenilenebilir enerjinin önemi sürdürülebilir kalkınma ve çevresel koruma hedefleri doğrultusunda giderek artmaktadır. İklim değişikliği, enerji güvenliği ve fosil yakıtların sınırlı kaynaklarına yönelik endişeler ve enerji arzındaki kısıtlamalar, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırmıştır. Fakat bu tür enerji yatırımları, fosil kaynaklara kıyasla daha maliyetli olmaktadır. Bu bağlamda, yeşil finansman, sürdürülebilir enerji projelerini destekleyerek yeşil dönüşümü hızlandırmaktadır. Yeşil finansman, özellikle düşük faiz oranları ve çeşitli teşviklerle, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını kolaylaştırarak bu yatırımları ekonomik olarak cazip hale getirmektedir. Bu çalışmada, güneş enerjisi yatırımlarının farklı finansal göstergeler hesaplanarak ekonomik analizini gerçekleştirilmekte ve yeşil finansmanın bu projeler üzerindeki etkileri incelenmektedir. Net Bugünkü Değer (NBD), Geri Ödeme Süresi (GÖS) ve Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (LCOE) gibi finansal göstergelerle yapılan analizler, projenin ekonomik performansını ortaya koymaktadır. Çalışma, düşük faiz oranlarının güneş enerjisi projelerinin maliyet etkinliğini artırdığını, geri ödeme sürelerini kısalttığını ve yeşil finansmanın bu sürece olan katkısını vurgulamaktadır. Bu çalışma ile yenilenebilir enerjiye geçişin önemine dikkat çekilerek yeşil finansmanın bu geçişteki rolü faiz oranları üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, yeşil finansmanın sürdürülebilir enerji dönüşümünde oldukça önemli bir faktör olduğunu gösterirken, aynı zamanda ekonomik analizlerin, projelerin finansal performansını ölçmedeki önemi tartışılmaktadır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Alım, M. (2023). Yeşil Finansmanın Etkisi: Güneş Enerjisi Yatırımının Finansal Göstergelerinin Kıyaslanması. AS-Proceedings, 1(7), 851–855. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.804