Atık Polistiren Kullanılarak Üretilen Çimento Esaslı Harçların Fiziksel Özellikleri

Authors

  • Elif Tuğçe KOCABEYOĞLU İnşaat Teknolojisi /Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye
  • Meliha COŞKUN İnşaat Teknolojisi /Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye
  • Beyza Nur AÇIKGÖZ İnşaat Teknolojisi /Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.789

Keywords:

Atık, Harç, Yalıtım, Isıl İletkenlik, Polistiren

Abstract

Bina enerji tüketimi ve endüstriyel katı atıklar son yıllarda büyük kaygılar uyandırmıştır. Son yıllarda plastik ve polistiren ürünlerinin üretim ve tüketimindeki önemli artışı ve buna bağlı olarak atıklarının kirlilik potansiyelleri nedeniyle yeniden kullanımı ön plana çıkmıştır. Halihazırda, ambalaj sanayi sektörü, dünya çapındaki en büyük plastik atık miktarını sağlayarak ve toplam atıkların önemli bir miktarını temsil etmektedir [1]. Plastik atıkların yanı sıra polistiren de biyolojik olarak parçalanamayan Ciddi çevresel bir tehlike oluşturan polistirenin bertarafı ortaya zehirli ve kanserojen gazların çıkması gibi durumlardan kaynaklı sürdürülebilir bir çözüm olmamaktadır [2]. Bu sebeple çalışmada kırma kum atık polistiren agregası kullanılarak üretilen harçların fiziksel özellikleri kıyaslanarak yalıtım sektöründe yeniden kullanılabilirliği incelenmiştir. Standart küre tabi tutulan harç numuneler üzerinde fiziksel özelliklerin belirlenmesi amacıyla kuru birim ağırlık, porozite, su emme, ultrases geçiş hızı ve ısıl iletkenlik katsayısının tayini deneyleri yapılmıştır. Atık polistiren agregalı numunelerin kuru birim hacim ağırlığa bağlı olarak porozite ve su emme değerlerinin kırma kum agregası içeren numunelere kıyasla daha yüksek olduğu bununla birlikte daha yüksek gözenekliliğe sahip olmasına bağlı olarak ultrases geçiş hızının daha düşük olduğu saptanmıştır. Atık polistiren agregalı numunelerin ısıl iletkenlik katsayısının kırma kum agregalı numunelere kıyasla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile atık polistirenin yalıtım sektöründe yeniden değerlendirilebilmesi için umut verici sonuçlar elde edilmiştir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

KOCABEYOĞLU, E. T., COŞKUN, M., & AÇIKGÖZ, B. N. (2023). Atık Polistiren Kullanılarak Üretilen Çimento Esaslı Harçların Fiziksel Özellikleri. AS-Proceedings, 1(7), 825–830. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.789