İl Olma Potansiyeli Taşıyan Süper İlçelerin Finansal Gelişmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Ege Bölgesi Örneği

Authors

  • İsmail Öztanır İşletme / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.775

Keywords:

Finansal Gelişim Değişkenleri, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik, Tarım Ekonomisi, Finansal Ekosistem, Ekonomik Farklılaşma

Abstract

– Bir yerleşim yerinin finansal olarak gelişmişlik durumu, pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında, o bölgenin ekonomik aktivitelerinin çeşitliliği, finansal altyapının sağlamlığı, teşvik edici bir yatırım ve girişimcilik ortamının varlığı, eğitim seviyesi ve insan kaynaklarının niteliği, teknolojik altyapının düzeyi, iş dünyası için iş dostu bir ortamın yerel yönetim tarafından sağlanabilmesi gibi faktörler sayılabilmektedir. Ekonomik aktivitelerin çeşitliliği, özellikle tarım ve sanayi sektörlerinin gelişmişliği, farklı sektörlerde iş yapan firmalarının olması ve konumu, geçiş güzergahlarında bulunması gibi unsurlar ilçenin finansal gelişmişlik ve refah seviyesini de doğrudan etkilediği gözlenmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi’ndeki il olma potansiyeli taşıyan ve süper ilçe olarak da adlandırılan ilçelerden örneklerle bu ilçelerin finansal gelişmişlik seviyesine etki eden faktörler detaylı olarak açıklanmaktadır.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Öztanır, İsmail. (2023). İl Olma Potansiyeli Taşıyan Süper İlçelerin Finansal Gelişmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Ege Bölgesi Örneği. AS-Proceedings, 1(7), 753–757. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.775