HASTANELERİN AFETE HAZIRLIĞI İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME MODEL ÖNERİLERİ

Authors

  • Gizem Taşdemir Endüstri Mühendisliği / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
  • Kerem Ciddi Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.774

Keywords:

Afet, Afet Yönetimi, Hastelerin Afete Hazırlığı, Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV), The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Method(DEMATEL), Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)

Abstract

Afetler öngörülemez ve yıkıcı etkileri oldukça fazla olabilen olaylar olmuştur. Fakat afetlere hazırlıklı olmak ve verebileceği zararları en aza indirgemek alınacak önlemler ile mümkün kılınmıştır. Afet durumlarında, sağlık kuruluşları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, hastanelerin afetlere hazırlığı problemi için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden olan AHP ve DEMATEL metotları kullanılarak bir model önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. AHP (Analytic Hierarchy Process) ile kriter ağırlıkları belirlenmiş ve önem dereceleri hesaplanmıştır. Bu model önerisinde, DEMATEL yöntemi ile kriterler arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, AHP ve DEMATEL yöntemlerinin kullanımı, hastanelerin afete hazırlığıyla ilgili model önerileri geliştirmek için oldukça fayda sağlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda insan kaynakları ve eğitim ana kriteri ve onu izleyen acil durum yönetim ekiplerinin planlanması alt kriterinin büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. Hastanelerin afete hazırlık durumlarını arttırması ve iyi bir koordinasyon ekibi oluşturması, afet esnası ve sonrasında daha iyi hizmet verebilmelerini sağlayacağı öngörülmüştür.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Taşdemir, G., & Ciddi, K. (2023). HASTANELERİN AFETE HAZIRLIĞI İÇİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME MODEL ÖNERİLERİ. AS-Proceedings, 1(7), 744–752. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.774