PEGile Nano-Grafen Oksit-İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Kararlılığının Zeta Potansiyel ile İncelenmesi

Authors

  • Neşe Keklikcioğlu Çakmak Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Sivas Cumhuriyet University, Sivas 58140, Turkey
  • Ertuğrul Çelik Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Sivas Cumhuriyet University, Sivas 58140, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.769

Keywords:

Zeta Potansiyel, Grafen Oksit, Polietilen Glikol, Dox

Abstract

Son zamanlarda nanoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeler dikkat çekmektedir. Nanoteknolojinin hızlı ve etkili bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılabilecek yeni ve etkili nanosistemlerin geliştirilmesi konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında modifiye Hummers yöntemiyle grafen oksit nanoparçacığı (nGO) sentezlenmiştir. Sitotoksik etkiyi azaltmak ve süspansiyondaki stabiliteyi arttırmak amacıyla üretilen nanopartiküllerin yüzeyi Polietilen Glikol (PEG) ile iyileştirilmiştir. Daha sonra kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapötik bir ajan olan Doksorubisin (DOX) ile nGO-PEG-DOX nanopartikül sistemi sentezlenmiştir. Sentezlenen nanotaşıyıcı sistemin karakterizasyon analizi yapılmıştır. Nanoyapılı sistemin stabilite analizi farklı ortamlarda zeta potansiyeli ile analiz edilmiştir. Zeta potansiyeli; kolloidal dispersiyonların stabilitesine karar vermede en önemli analizlerden biridir. Sonuç olarak, çeşitli kanserlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan aromatik bir ilaç olan DOX, kanser hücrelerine ulaştırılmak üzere nGO-PEG'e başarıyla yüklenmiştir ve zeta potansiyel analizine göre stabilitesini farklı ortamlarda uzun süre korumuştur.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Çakmak, N. K., & Çelik, E. (2023). PEGile Nano-Grafen Oksit-İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Kararlılığının Zeta Potansiyel ile İncelenmesi. AS-Proceedings, 1(7), 712–715. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.769