Sulu ortamdan boyaların uzaklaştırılmasında biyokömürün performansı

Authors

  • Ayten Ateş Department of Chemical Engineering, Engineering Faculty, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.763

Keywords:

Biochar, Boya Giderimi, Modifikasyon

Abstract

Biyokömür son zamanlarda çok yönlü uygulamasıyla potansiyel bir aday olarak ortaya çıkmaktadır. Bol bulunabilirlik, yüksek yüzey alanı, gözeneklilik ve düşük maliyet, biyokömürü atık su arıtımı, toprak besin zenginleştirmesi ve çok daha fazlası gibi çok yönlü uygulamalar için sürdürülebilir bir adaya dönüştürmektedir. Biyokömür ve biyokömür kompozitlerin üretilmesi için giderek artan sayıda araştırma yürütülmektedir. Bu çalışmada, biyokömürün hidrotermal ve piroliz yöntemleri yoluyla sentezi, element bileşimi, O/C oranının rolü, yapısal özellikler, fizikokimyasal özellikler ve simüle edilmiş ve kirlenmiş sudan boya giderme uygulamaları dahil olmak üzere derinlemesine bir inceleme verilmiştir. Çeşitli hammaddelerin biyokömürün verimliliği üzerindeki rolü sunulmaktadır. Biyokömürün pH, su tutma kapasitesi, spesifik yüzey alanı ve stabilite gibi fizyokimyasal özellikleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir. pH, sıcaklık, adsorbent miktarı ve boyaların doğası gibi işletim parametrelerin adsorpsiyon üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Adsorpsiyon kinetiği üzerine yapılan karşılaştırmalı bir çalışma, pseudo birinci derece ve pseudo ikinci derece kinetiğin yaygın olarak ortaya çıkmakatadır. Farklı yöntemlerle hazırlanan biyokömürün adsorpsiyon kapasiteleri, 30.03 mg/g'den başlayarak 12501.98 mg/g gibi yüksek bir değere kadar geniş bir etkinlik arlığı göstermektedir. Biyokömür ile boya adsorpsiyon mekanizması, elektrostatik etkileşim, hidrojen bağı, π-π etkileşimi vb. mekanizmalar üzerinden yürüdüğü anlaşılmaktadır. Toprak kalitesinin iyileştirilmesinde ve su arıtımında biyokömürün ekonomik uygulanabilirliği ana hatlarıyla incelenmiştir

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Ateş, A. (2023). Sulu ortamdan boyaların uzaklaştırılmasında biyokömürün performansı. AS-Proceedings, 1(7), 680–689. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.763