Fortune 500 Listesinde Bulunan İnşaat Firmalarının Etkinlik Ölçümü

Authors

  • Yusuf Ersoy Finans Bankacılık ve Sigortacılık / Malazgirt MYO, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye
  • Ali Tehci Denizcilik İşletmeleri Yönetimi/ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.762

Keywords:

Etkinlik, Etkinlik Ölçümü, İnşaat, İnşaat ve Taahhüt, Veri Zarflama Analizi

Abstract

– İnsanların açlık susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlarına ek olarak barınma ihtiyaçları da bulunmaktadır. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler, salgınlar ve savaşlar neticesinde insanlar farklı bölgelere yerleşmektedirler. Dünya genelinde artan nüfus, salgın hastalıklar ve felaketler inşaat sektörünün ne kadar öncelikli ve hayati öneme sahip bir sektör olduğunu göstermektedir. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve Suriye savaşına bağlı olarak artan göç inşaat sektörünün Türkiye açısından ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Diğer birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de işgücü ve finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat firmalarının etkinliklerinin ölçülmesi inşaat sektörünün mevcut durumu açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Fortune 500 listesinde bulunan ve Türkiye’de inşaat ve taahhüt alanında faaliyet gösteren on firmanın etkinlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Etkinlik ölçümünde genellikle Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmada etkinlik analizi için girdi odaklı CCR modeli kullanılmıştır. VZA analizi için "toplam aktifler" ve "çalışan sayısı" girdi değişkenleri, "net satış" ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. VZA analizi sonuçlarına göre karar verme birimi (KVB) olarak ele alınan on firma arasından üçünün etkin olduğu tespit edilmiştir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Ersoy, Y., & Tehci, A. (2023). Fortune 500 Listesinde Bulunan İnşaat Firmalarının Etkinlik Ölçümü. AS-Proceedings, 1(7), 676–679. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.762