Eğitsel Dijital Matematik Oyunları ve Beyin Sinyalleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Authors

  • Pınar Kılıç Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı / Fen Bilimleri Enstitü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
  • Durmuş Koç Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye
  • Muhammet Demirbilek Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.749

Keywords:

Dijital Oyun, Matematik Eğitimi, Beyin Sinyali, EEG (Elektroensefalografi), Beyin Bilgisayar Arayüzü

Abstract

–Eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici ve etki gücü yüksek yöntemlerden biri de oyunların eğitim ve öğretimde kullanımıdır. Eğlenerek öğrenmede sıklıkla yararlanılan dijital teknolojilerden en yaygın kullanılanları arasında oyunların dijital ortama aktarılmış hali olan dijital oyunlar önem arz etmekte ve günümüzde dijital teknolojilerin, eğitime uyarlanması ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde dijital oyunların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Eğitsel dijital oyunların eğitimde kullanımında anket gibi öznel verilerin yanı sıra nesnel veriler barındıran biyosinyaller araştırmalar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Biyosinyaller ile gerçekleştirilen eğitim araştırmalarında en yaygın EEG (Elektroensefalografi) ile biyosinyal verilerinin toplandığı ve EEG verisi haricinde destekleyici biyosinyaller olarak EMG (Elektromiyografi), EKG (Elektrokardiyografi), GSR (Galvanic Skin ResponseGalvanik Deri Tepkisi), İvme Ölçer ve Oksimetre gibi biyosinyal ölçümlerine ait verilerin kullanıldığı görülmektedir. Beyin sinyallerindeki değişimleri bilgisayar ortamına aktarmak, izlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılan aracı kanallara Brain Computer Interface (BCI)/Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA) denilmektedir. EEG, bazı faydalı özelliklerinden dolayı (invaziv olmayan ölçüm, uygun fiyat ve yüksek zamansal çözünürlük) BBA araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Matematik, hesaplamalı bir bilim dalı olmasında dolayı beyin aktivitelerinin bolca kullanıldığı bir disiplindir. Matematik problemlerinin çözümü esnasında beyin sinyallerinin EEG aygıtı ile ölçülüp izlenebilmesi büyük bir avantajdır. Literatürde eğitsel matematik oyunlarını kullanarak gerçekleştirilen nitel (görüşme yöntemi) ve nicel (anket yöntemi) araştırmaların yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen bu çalışmada eğitsel dijital matematik oyunlarının beyin sinyallerine etkilerinin incelendiği bir alanyazın taramasının gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve bu kapsamda literatürde yer alan dijital oyunlar ve matematik eğitimi ile ilgili araştırmalar incelenmiştir.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Kılıç, P., Koç, D., & Demirbilek, M. (2023). Eğitsel Dijital Matematik Oyunları ve Beyin Sinyalleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AS-Proceedings, 1(7), 582–592. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.749