SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİNDEN SOSYOLOJİK FİLM ANALİZİ: SİBEL FİLMİ ÖRNEĞİ

Authors

  • Fikriye ÇELİK Sivas Cumhuriyet University
  • Ömer AYDINLIOĞLU Sivas Cumhuriyet University

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.669

Keywords:

İletişim Çalışmaları, Sosyal Sorumluluk, Sosyolojik Film Analizi, Sinema, Sibel

Abstract

Sosyal sorumluluk ticari bir çıkardan öte toplum çıkarını öncelikli gündem maddesi olarak ele alan bir anlayıştır. Bu anlayış, toplumdan aldığını topluma geri verme ilkesine göre işlerlik göstermektedir. Toplumsal faydaya dayanan bahse konu yaklaşım sinemada öne çıkan bir tema olmayı sürdürmektedir. Yerli sinemanın son yıllarda beyaz perdeye taşımayı tercih ettiği temalar sosyal sorumluluk yaklaşımını önceleyen bir anlayışın varlığını işaret etmektedir. Çocuk gelinler, engelli bireyler, tedavisi zor hastalıkara sahip kişiler, mahkumlar, işçiler gibi toplumdaki dezavantajlı gruplara eğilen yapımlar bu anlayışı örneklemektedir. Bu çalışmada amaçlı örneklemeyle seçilen Sibel adlı sinema filmi benzer bakış açısının ürünü olma dolayısıyla araştırmaya konu teşkil etmektedir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üstlendiği 2018 yapımı Sibel filminin sosyolojik film analizine dayanan çalışmada toplumsal olguları bulgulamak ve yorumlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda filmde karşımıza çıkan toplumsal konu ve sorunsalların hangi bağlamda senaryolaştırıldığı ve ne tür bir sosyal farkındalık pratiği sergilendiği sosyal sorumluluk bağlamında çözümlenmiştir. Analiz birimi olarak filmde yer alan sahne ve diyaloglardan yararlanılmıştır. Toplumdan beslenen sinemanın topluma gömülü sorunlara dikkat çekme gücünün yanında farkındalık ve sorumluluk yaratma işlevini önemseyen bu çalışma inceleme konusu filmi sosyal sorumluluk yaklaşımı bağlamında gö(ste)rme eylemselliği dolayısıyla önemlidir. Çalışma sonucunda sinemanın toplumun ilgisine seslenen konu ve sorunları dikkate alıp gündeme taşımada kayda değer bir araç olduğu gerçeği elde edilen bulgular aracılığıyla doğrulanmıştır.

Author Biographies

Fikriye ÇELİK, Sivas Cumhuriyet University

Department of Journalism, Turkiye

Ömer AYDINLIOĞLU, Sivas Cumhuriyet University

Department of New Media and Communication, Turkiye

Downloads

Published

2023-12-27

How to Cite

ÇELİK, F., & AYDINLIOĞLU, Ömer. (2023). SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİNDEN SOSYOLOJİK FİLM ANALİZİ: SİBEL FİLMİ ÖRNEĞİ. AS-Proceedings, 1(7), 178–188. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.669