Kentsel ve Kırsal Toplumun Orman Algısı

Authors

  • Beyzanur BAYKALI Kastamonu Üniversitesi
  • Gökhan ŞEN Kastamonu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.619

Keywords:

Yerel halk, algı, görüş, orman, Kastamonu, Türkiye

Abstract

Ormanlar insanoğlunun varoluşundan itibaren sağladığı ürün ve hizmetler ile en önemli yaşam kaynaklarından biri olmuştur. Orman ekosistem hizmetleri olarak tanımlanan bu ürün ve hizmetler dört kategoriye ayrılmaktadır: tedarik, düzenleme, destekleme ve kültürel hizmetler. Bu ürün ve hizmetlerin karmaşık yapısının anlaşılması, sürdürülebilir orman yönetimi için oldukça gereklidir. Özellikle katılımcı bir yönetim yaklaşımının benimsendiği yönetim sürecindeki kararlarda özellikle orman ekosistemlerinden doğrudan ve dolaylı kullanıcılarının görüşleri ve ormanlar hakkındaki algı ve görüşlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada, kent ve kırsalda yaşayan insanların ormanlar ve orman idaresi hakkındaki algı ve görüşleri belirlenmiştir. Çalışma, %65’i orman olan ve ormancılık faaliyetlerinin çok yoğun olduğu Kastamonu ilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri anketlerle elde edilmiştir. İstatistiksel olarak ana kütleyi temsil edecek örneklem sayısı %95 güven düzeyi ve %10 hata payı ile 97 olarak belirlenmiştir. Kent ve kırsaldakilerin ormanlar ve orman idaresinin çalışmaları hakkındaki görüşleri arasında farklılık olup olmadığı Kruskal-Wallis ve Man-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları orman dendiğinde insanların aklına gelen ilk üç kavramın doğa ve canlılar (%41,8), temiz hava (%15,5) ve yabani yiyecekler (%7,6), ormanlardan sağladıkları en önemli üç faydanın ise yakacak odun (%40,2) , temiz hava (%36,1) ve temiz içme suyu (%5,2) olduğunu göstermektedir. Orman denince akla gelenler ile ormanlardan yapılan faydalanmalar açısından kent ve kırsalda yaşayanlar arsındaki görüşler istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte olduğu belirlenmiştir. Orman idaresinin ormanları koruma amaçlı yaptığı faaliyetler hakkında da alandakilerin %89,7’si yapılan çalışmaları yeterli bulduğu ve desteklediklerini belirtmişlerdir.

Author Biographies

Beyzanur BAYKALI, Kastamonu Üniversitesi

Orman Mühendisliği Bölümü / Orman Fakültesi, 37150, Merkez, Kastamonu, Türkiye

Gökhan ŞEN, Kastamonu Üniversitesi

Orman Mühendisliği Bölümü / Orman Fakültesi, 37150, Merkez, Kastamonu, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-25

How to Cite

BAYKALI, B., & ŞEN, G. (2023). Kentsel ve Kırsal Toplumun Orman Algısı. AS-Proceedings, 1(7), 156–162. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.619