Ethical Lidership Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer İle Bibliyometrik Analizi

Authors

  • Turhan MOÇ Iğdır Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-proceedings.612

Keywords:

Etik Liderlik, Liderlik, Etik, Etik İklim, İş Tatmini

Abstract

Etik ihlallerin giderek arttığı günümüz dünyasında örgütlerin itibarının sağlanması ve tüm paydaşlarına karşı bir güven ilişkisinin yaratılmasında etik ilke ve değerlere önem veren etik liderlere olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu araştırmada, akademik ve yönetim alanında önemli bir değere sahip olan ethical lidersihp (etik liderlik) kavramına ilişkin yapılmış çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemiyle analiz edilerek, alan yazında bu kavramla ilgili mevcut çalışmaların durumunu, eğilimlerini ve haritasının çıkarılması hedeflenmiştir. Analiz birimi olarak Web of Science veri tabanında taranan ve 2000-2023 yılları arasında yayınlanmış SSCI, ESCI ve SCI-EXPANDED endekslerde taranan makalelerin bibliyometrik verisi temel alınmıştır. Ethical Leadershiple ilgili 2337 eserin yıllara göre yayın dağılımına bakıldığında, en fazla 2022 (324 eser), 2021 (316 eser) ve 2020 (293 eser) yıllarında yoğunlaşma olduğu; en fazla eser veren isimlerin David M. Mayer, Darryl B. Rice ve Muhammad Usman olduğu; yayın endeksi yönünden en çok sırasıyla SSCI, ESCI ve SCI Expanded olduğu; alan yönünden en çok sırasıyla 842 eser ile yönetim, 638 eser ile işletmecilik ve 389 eser ile etik alanında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ethical Leadershiple ilgili yayınlarda en çok kullanılan anahtar kelimelerin 914 tekrar ile ethical leadership (etik liderlik), 214 tekrar ile leadership (liderlik), 110 tekrar ile ethics (etik), 64 tekrar ile ethical climate (etik iklim) ve 53 tekrar ile job satisfaction (iş tatmini) ifadelerinin geldiği görülmektedir. Yayınların ülkelere göre dağılımı konusunda ilk sıralarda sırasıyla ABD (613 yayın), Cin (448 yayın) ve Pakistan (158 yayın) şeklinde olduğu ayrıca Türkiye`nin 80 yayın ile bu sıralamanın 8. Sırasında olduğu tespit edilmiştir.

Author Biography

Turhan MOÇ, Iğdır Üniversitesi

İşletme Bölümü / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-25

How to Cite

MOÇ, T. (2023). Ethical Lidership Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer İle Bibliyometrik Analizi. AS-Proceedings, 1(7), 102–108. https://doi.org/10.59287/as-proceedings.612