Elektrikli Bir Otobüsün Maksimum Yük Altındaki Davranışı Üzerine Nümerik Bir İnceleme

Authors

  • Fatih Karpat Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Mehmet Kıvanç Turan Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Gülbiye Meriç Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.
  • Yakup Sevgi Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-ijanser.662

Keywords:

Statik Analiz, Elektrikli Otobüs, Gerilme, Deformasyon, Mukavemet

Abstract

Hava kirliği günümüzün en önemli çevre problemleri arasında yer almaktadır. Hava kirliliğinin oluşturduğu en önemli problemlerden biri atmosferdeki sera gazları miktarının artmasıdır. Artan çevre bilincinin yanı sıra sera gazı etkisinin günlük hayat içerisinde çok belirgin bir duruma gelmesi başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkenin bu konuda çeşitli yasa ve yönergelerle tedbir almasına sebep olmuştur. Sera gazı salınımında içten yanmalı motorlu taşıtlar önemli bir etkendir. Bu sebeple elektrikli taşıtların kullanım oranı her geçen gün artmakta ve elektrikli taşıtların kullanımına yönelik teşvikler geliştirilmektedir. Bu çalışmada 12 m uzunluğunda elektrikli bir otobüsün maksimum yük altındaki statik durumu ele alınmıştır. Çalışma nümerik olarak gerçekleştirilmiş olup, sonlu elemanlar analizi için LsDyna yazılımı kullanılmıştır. Maksimum yük durumunu inceleyebilmek için otobüs temel bileşenlerine ek olarak yolcu ağırlıkları da analize eklenmiştir. Süspansiyon elemanları üzerinden gerekli hareket kısıtlamaların verilmesiyle analiz modeli tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarını değerlendirmek amacıyla gerilme ve deformasyon verileri ele alınmıştır. Gerilme ve deformasyon sonuçları incelendiğinde özellikle batarya paketinin bulunduğu bölgede yüksek değerlerde gerilme ve deformasyonun oluştuğu gözlenmiştir. Her ne kadar mevcut yükleme ve sınır şartları altında kalıcı bir deformasyon ve/veya hasar oluşması beklenmese de bu değerlerin yüksek olması sebebiyle tasarımsal değişikliklerin yapılması gerekmektedir ya da bu bölgede daha yüksek mukavemete sahip malzemeler kullanılmalıdır. Fakat bu değişimler yapılırken maliyet artışının kontrol edilmesi önemli bir unsurdur.

Author Biographies

Fatih Karpat, Bursa Uludağ Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,  Türkiye

Mehmet Kıvanç Turan, Bursa Uludağ Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Gülbiye Meriç, Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Yakup Sevgi, Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Downloads

Published

2023-12-27

How to Cite

Karpat, F., Turan, M. K., Meriç, G., & Sevgi, Y. (2023). Elektrikli Bir Otobüsün Maksimum Yük Altındaki Davranışı Üzerine Nümerik Bir İnceleme. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches (IJANSER), 7(11), 495–500. https://doi.org/10.59287/as-ijanser.662

Issue

Section

Articles