SOSYAL MEDYA VE NARSİSTİK EĞİLİMLER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Authors

  • Betül Uyar Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Mustafa Koç Süleyman Demirel Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-ijanser.645

Keywords:

İnternet, Sosyal Medya, Kişilik, Narsisizm, Teşhircilik

Abstract

Web 2.0 teknolojileri ile ortaya çıkmış olan sosyal medyanın kişilerin kendilerini başkalarına metin, ses ve görüntü gibi farklı yollarla tanıtması ve onlardan daha çok beğeni ve iltifat alabilmesine olanak sağlaması sebebiyle narsistik eğilimleri destekliği düşünülmektedir. Sosyal medya kullanımı ile narsistik eğilimli davranışlar arasındaki ilişkinin incelendiği bu tarama araştırmasında Isparta ve Konya illerindeki üniversitelerde öğrenim gören 71’i kadın 132’si erkek olmak üzere toplam 203 öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir. Veriler demografik ve sosyal medya kullanım davranışlarına yönelik bilgilerin sorulduğu Sosyodemografik Özellikler Bilgi Envanteri ve Türkçeye uyarlanmış Narsistik Kişilik Envanterini içeren çevrimiçi uygulanmış anket formu ile toplanmıştır. Selçuk tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Veriler öncelikle betimsel istatistikler yoluyla incelenmiş daha sonra Pearson korelasyon katsayısı ve bağımsız örneklem t-testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların en sık kullandıkları sosyal medya ortamlarının sırasıyla Instagram, Twitter ve Facebook olduğu tespit edilmiştir. Ortalama olarak 6 yıldır sosyal medya takipçisi oldukları ve internet ve sosyal medyayı sıkça kullandıkları görülmüştür. Sosyal medyada gerçekleştirdikleri eylemlerin betimsel istatistikleri incelendiğinde, en az içeriklere yorum yazma eylemi en çok kendi ürettiği müzikleri paylaşma eylemini gerçekleştirildiği bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda katılımcıların narsistik kişilik eğilim puanlarının hem sosyal medya kullanım sıklığı hem de sosyal medyada gerçekleştirilen eylem düzeyleri ile anlamlı ilişkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca bağımsız örneklemler t-testi erkek ve kadın katılımcıların narsistik eğilim puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığını göstermiştir.

Author Biographies

Betül Uyar, Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Mustafa Koç, Süleyman Demirel Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim /Eğitim Fakültesi, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-27

How to Cite

Uyar, B., & Koç, M. (2023). SOSYAL MEDYA VE NARSİSTİK EĞİLİMLER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches (IJANSER), 7(11), 371–379. https://doi.org/10.59287/as-ijanser.645

Issue

Section

Articles