Küresel Güneş Radyasyonu Tahmin Modelleri için Yapay Sinir Ağı Tabanlı WEKA Kullanımı

Authors

  • Selmin ENER RÜŞEN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  • Abdulkadir KILINÇVUR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/as-ijanser.592

Keywords:

Küresel Güneş Radyasyonu, Makine Öğrenme Algoritmaları, WEKA

Abstract

Dünyada artan nüfus ve gelişen teknoloji enerjiye olan ihtiyacı giderek artırmakta olup, bu ihtiyacı çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak karşılamak çok önemlidir. Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük potansiyele sahip, en yaygın ve en ulaşılabilir olan güneş enerjisidir. Güneş enerjisinden üretilen potansiyelin yanı sıra iklimsel etkilerin belirlenmesi küresel güneş radyasyonu hesaplamaları ile kolayca ortaya çıkartılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemiz İç Anadolu Bölgesinde seçilen iki istasyon için makine öğrenme algoritmaları WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) yazılımı kullanılarak küresel güneş radyasyonu tahmin çalışması yapılmıştır. İklim şartlarına göre değişen ortalama sıcaklık, güneşlenme şiddeti ve güç talebi gibi parametreler nedeniyle güneş enerjisi santrallerinde gelecek günlerin enerji üretimini tahmin etmek zordur. Bu çalışma ile seçilen iki istasyon için hesaplanan tahmin sonuçları ve doğruluğu kesin olarak bilinen yer gözlem istasyonundan elde edilen veriler istatistiksel hata analizi yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. WEKA makine öğrenme algoritmaları hesaplamaları ile bulunan küresel güneş radyasyonu tahminleri sonuçlarının seçilen iki istasyon için kullanılabilir olduğu görülmüştür. Yeryüzü ölçüm istasyonu ağının yetersiz olduğu veya yer verisinin doğruluğu kesin olmayan alanlarda küresel güneş radyasyonu tahmini yapılmasında WEKA makine öğrenme algoritmalarının kullanılabileceği belirlenmiştir.

Author Biographies

Selmin ENER RÜŞEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü /Mühendislik Fakültesi, Karaman

Abdulkadir KILINÇVUR, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı/Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

ENER RÜŞEN, S., & KILINÇVUR, A. (2023). Küresel Güneş Radyasyonu Tahmin Modelleri için Yapay Sinir Ağı Tabanlı WEKA Kullanımı. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches (IJANSER), 7(11), 238–243. https://doi.org/10.59287/as-ijanser.592

Issue

Section

Articles